AEB Kommunikation AB

AEB Kommunikation AB har som mål att erbjuda konkurrenskraftiga kommunikationslösningar av högsta kvalite till företag och organisationer.

I en värld där kommunikation blir allt viktigare skall AEB erbjuda sina kunder en kommunikationslösningar som möjliggör en ökad integration och ökade konkurrensfördelar. Genom vårt flexibla och kraftfulla nät skall vi möjliggöra för våra kunder att länka samman sina resurser.