AEB Kommunikation AB

Vi erbjuder:

- Internet/Bredband till företag och privatpersoner
- Transporttjänster/IP-kapacitet till operatörer och företag
- Fastighetsnätsdrift och förvaltning
- Drift av kommunikationsoperatör/öppet stadsnät
- Projektering och installation av fastighetsnät, områdesnät och stamnät
- Kameraövervakning

Våra varumärken:

I2B - Internet 2 Business - Internettjänster till företag
     BBTA - BredBand Till Alla - Internettjänster till privatpersoner
     Öppen Infrastruktur - Kommunikationsoperatör