AEB Kommunikation AB

2017-07-28:
Respons angående "Järfälla Online AB's" påstående att AEB Kommunikation ABs fibernät och kunder i Järfälla har blivit avyttrat till denna part.

AEB Kommunikation AB har INTE sålt eller överlåtit någon som helst infrastruktur eller kunder, någonstans i Sverige, varken Järfälla eller någon annanstans.
AEB Kommunikation AB har INTE heller för avsikt att sälja eller överlåta någon av sin infrastruktur eller kunder. Alla påståenden om att så har skett eller kommer ske är lögn.

Alla fakturor som skickas från Järfälla online AB eller Järva Bredband Ek. förening skall omedelbar bestridas och inte betalas.
Om betalning sker, så kommer det vara svårt för er som kund att få tillbaka era pengar.

Den enda part som ni skall betala till är den part ni har avtalet med och levererar tjänsterna dvs. BBTA och/eller I2B (AEB Kommunikation AB's varumärken).

OM AEB Kommunikation AB skulle avyttra infrastruktur eller kunder så skulle detta meddelas dom berörda parterna i GOD TID (minst 3 månader innan).